Technology

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิต

บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
พร้อมรองรับการผลิตงานชั้นเยี่ยมในเวลาอันรวดเร็วด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย

การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแบบครบวงจร และมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างกล่องตามผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  การออกแบบงานพิมพ์ (กราฟฟิก) ตลอดจนการผลิตกล่องด้วยเครื่องพิมพ์เฟล็กโซ  เครื่องไดคัท เครื่องปะกาว และเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่ทันสมัย  ทำให้สามารถผลิตกล่องได้ทุกรูปแบบ ทั้งกล่อง RSC, กล่องไดคัท, กล่องฝาครอบ รวมถึงไส้ใน และส่วนประกอบอื่นๆ

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และแผ่นกระดาษลูกฟูก (Quality Control)

บริษัทฯ มีห้องทดสอบ (Laboratory) เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบกระดาษคราฟท์ ผลิตภัณฑ์แผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบได้รับการสอบเทียบ (Calibration) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บริษัทมีห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล ได้แก่ :
 1. น้ำหนักมาตรฐาน (Basis Weight)
 2. ปริมาณความชื้น (Moisture Content)
 3. ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring Crush Test : RCT)
 4. ความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (Bursting Strength)
 5. ความต้านแรงดันทะลุ (Bursting Resistance)
 6. การดูดซึมน้ำของกระดาษทำผิวกล่อง (Cobb's Test)
 7. การดูดซึมน้ำของกระดาษทำลูกฟูก (Water Absorption)
 8. ความต้านแรงกดตามแนวตั้งของแผ่นกระดาษลูกฟูก (Edgewise Crush Resistance : ECT)
 9. ความต้านแรงกดลอนลูกฟูกของแผ่นกระดาษลูกฟูก (Flat Crush Resistance : FCT)
 10. ความต้านแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก (Box Compression Test : BCT)
 11. ทดสอบความถูกต้องของการอ่านค่าบาร์โค้ด (Barcode Verifier)
Image

หมึกพิมพ์ (Printing Ink)

บริษัทฯ ใช้หมึกพิมพ์ฐานน้ำ (Water_based Ink) ในการผลิต จึงมีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบคุณภาพของหมึกพิมพ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ  ใช้เครื่องผสมสีหมึกพิมพ์อัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในการผสมสีหมึกพิมพ์ทำให้มีความแม่นยำสูง  มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อควมคุมเฉดสีให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท คร๊าฟท์คอนเทนเนอร์ จำกัด

Tel. 02-115-1960-7  Fax. 02-115-1968, 02-115-8999

Email: info@kraftcontainer.com

Address

บริษัท คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

9/9 หมู่1 ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี 12000

Contact us

Tel: 662 115 1960
Fax: 662 115 8999
Email: info@kraftcontainer.com
Website: www.kraftcontainer.com

QR Website

 
Copyright © 2019 Kraft Container

Design & Development By Megaweb.co.th

Search